RECENZENCI I AUTORZY / REVIEWERS AND AUTHORS - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083, DOI 10.36155/NK
Biblioteka Narodowa - strona główna

Recenzenci i autorzy / Reviewers and Authors

RECENZENCI / REVIEWERS

dr. hab. Łukasz Bratasz / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
prof. Marzenna Ciechańska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dyr. Beata Czekaj-Wiśniewska / Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
dyr. Andrzej Dąbrowski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
(śp.) dr inż. Józef Dąbrowski / Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Katarzyna Garczewska-Semka / Zamek Królewski w Warszawie
Anna Grzechnik / Muzeum Powstania Warszawskiegow Warszawie
Magdalena Grenda-Kurmanow / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Elżbieta Jabłońska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Andrzej Jakubowski / Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
Olgierd Jakubowski / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Dorota Jutrzenka-Supryn / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Marta Kawka / Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
prof. Tomasz Kozielec / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Tomasz Łojewski / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zofia Maniakowska-Jazownik / Muzeum Narodowe w Krakowie
Małgorzata Momot / Muzeum Śląskie w Katowicach
Igor Nowak / Muzeum Warszawy, Warszawa / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Sylwia Popławska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (obecnie prywatna praktyka konserwatorska)
Piotr Popławski / Muzeum Warszawy w Warszawie
Ewa Potrzebnicka / Biblioteka Narodowa w Warszawie
dr Marek Grzegorz Sawicki / Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
prof. Władysław Sobucki / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (emerytowany)
Monika Supruniuk / Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie
prof. Katarzyna Turnau / Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Barbara Wagner / Wydział Chemii, Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Wiercińska / Archiwum Akt Nowych w Warszawie
dr Izabela Zając / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Bogdan Filip Zerek / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Biblioteka Narodowa w Warszawie

_________

AUTORZY / AUTHORS

Magdalena Borkowska / Muzeum Narodowe w Warszawie
dr Damian K. Chlebda / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewa Chlebus / Biblioteka Elbląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Marzenna Ciechańska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Diana Długosz-Jasińska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
adi. dr Dorota Dzik-Kruszelnicka / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Krzysztof Dudek / Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
dr Grzegorz Figiel / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
dr Katarzyna Garczewska-Semka / Zamek Królewski w Warszawie
Magdalena Grenda-Kurmanow / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Małgorzata Grzelec / Biblioteka Prowincji Hajnan w Chinach, pracownia Jiayuan Wenbo w Pekinie, Instytut Fotonowy w Krakowie
prof. Elżbieta Jabłońska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Elżbieta Jeżewska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Aleksandra Kołątaj / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Monika Korsak-Truszczyńska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zofia Koss / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Tomasz Kozielec / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Justyna Król-Próba / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Erika Krzyczkowska-Roman / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Aleksandra Kwiatkowska / Muzeum Narodowe w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN
Agata Lipińska / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Yulia Lisai / Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś
prof. Tomasz Łojewski / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Grażyna Macander-Majkowska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Zofia Maniakowska-Jazownik / Muzeum Narodowe w Krakowie
Jerzy Manikowski / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Željko Mladićević / Biblioteka Narodowa Serbii
Małgorzata Momot / Muzeum Śląskie w Katowicach
Renata Nowak / Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
Anna Nowicka / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Aleksandra Papis / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Jakub Piechal / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Sylwia Popławska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (obecnie prywatna praktyka konserwatorska)
Piotr Popławski / Muzeum Warszawy
Ewa Potrzebnicka / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Dorota Rybitwa / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Tomasz Sawoszczuk / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Seweryn / Archiwum Narodowe w Krakowie
Ewa Sobiczewska / Muzeum Narodowe w Krakowie
prof. Władysław Sobucki / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (emerytowany)
Hanna Straus / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Bartosz Szymański / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Paulina Wach / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Joanna Wasil / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Anna Wawrzyk / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Maciej Wieczorek / Biblioteka Narodowa w Warszawie
Magdalena Wiercińska / Archiwum Akt Nowych w Warszawie adi.
dr Dariusz Wilk / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Renata Wojech / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. Adam Wójciak / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
adi. dr Izabela Zając / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Anna Zatorska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Bogdan
Filip Zerek / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie