RECENZENCI I AUTORZY / REVIEWERS AND AUTHORS - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083, DOI 10.36155/NK
Biblioteka Narodowa - strona główna

Recenzenci i autorzy / Reviewers and Authors

 

RECENZENCI / REVIEWERS
 

 • dr. hab. Łukasz Bratasz / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • prof. Marzenna Ciechańska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dyr. Beata Czekaj-Wiśniewska / Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
 • dr Jolanta Czuczko / Uiwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dyr. Andrzej Dąbrowski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • (śp.) dr inż. Józef Dąbrowski / Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
 • dr Grzegorz Figiel / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
 • prof. Zofia Kaszowska / Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • dr Dorota Dzik-Kruszelnicka / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Katarzyna Garczewska-Semka / Zamek Królewski w Warszawie
 • Anna Grzechnik / Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
 • dr Magdalena Grenda-Kurmanow / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. Agnieszka Helman-Ważny / Uniwersytet Warszawski
 • prof. Elżbieta Jabłońska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Andrzej Jakubowski / Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
 • Olgierd Jakubowski / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • adi. dr Dorota Jutrzenka-Supryn / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marta Kawka / Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
 • Karolina Komsta-Sławińska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Tomasz Kozielec / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Tomasz Łojewski / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zofia Maniakowska-Jazownik / Muzeum Narodowe w Krakowie
 • dr hab. Ewa Manikowska / Instytut Sztuki PAN w Warszawie
 • Małgorzata Momot / Muzeum Śląskie w Katowicach
 • dr Karina Niedzielska / Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Igor Nowak / Muzeum Warszawy, Warszawa / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Sylwia Popławska / Muzeum Niepodległości w Warszawie
 • Piotr Popławski / Muzeum Warszawy w Warszawie
 • Ewa Potrzebnicka / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • dr Marek Grzegorz Sawicki / Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Seweryn / Archiwum Narodowe w Krakowie
 • prof. Władysław Sobucki / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (emerytowany)
 • Monika Supruniuk / Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie
 • prof. Katarzyna Turnau / Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Barbara Wagner / INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Wiercińska / Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • prof. Marcin Wodziński / Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Izabela Zając / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Bogdan Filip Zerek / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Biblioteka Narodowa w Warszawie

                                                                              _________


 
AUTORZY / AUTHORS

 • Magdalena Borkowska / Muzeum Narodowe w Warszawie
 • dr Damian K. Chlebda / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Chlebus / Biblioteka Elbląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Marzenna Ciechańska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Anna Czajka / Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
 • dyr. Andrzej Dąbrowski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Diana Długosz-Jasińska /  Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Dr Dorota Jutrzenka-Supryn / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Elbląska im. C.K.Norwida
 • adi. dr Dorota Dzik-Kruszelnicka / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Krzysztof Dudek / Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
 • dr Grzegorz Figiel / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • dr Katarzyna Garczewska-Semka / Zamek Królewski w Warszawie
 • dr Magdalena Grenda-Kurmanow / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Małgorzata Grzelec / Biblioteka Prowincji Hajnan w Chinach, pracownia Jiayuan Wenbo w Pekinie, Instytut Fotonowy w Krakowie
 • prof. Agnieszka Helman-Ważny / Uniwersytet Warszawski
 • prof. Elżbieta Jabłońska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Elżbieta Jeżewska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Marta Kawka / Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
 • Aleksandra Kołątaj / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Monika Korsak-Truszczyńska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Zofia Koss / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. dr hab. Tomasz Kozielec / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Justyna Król-Próba / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Erika Krzyczkowska-Roman / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Aneta Kukuczka-Szarzec / Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny w WarszawieAleksandra Kwiatkowska / Muzeum Narodowe w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN
 • Ewa Langowska / Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Agata Lipińska / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Yulia Lisai / Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś
 • prof. Tomasz Łojewski / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Grażyna Macander-Majkowska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Mirosław Maciaszczyk / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • dr Zofia Maniakowska-Jazownik / Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Jerzy Manikowski / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Željko Mladićević / Biblioteka Narodowa Serbii
 • Paulina Miąsik / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Muzeum Wrszawy
 • Małgorzata Momot / Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Renata Nowak / Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Anna Nowicka / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Aleksandra Papis / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Bożena Piasecka / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach (emerytowana)
 • Jakub Piechal / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Wojciech Płosa / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Sylwia Popławska / Muzeum Niepodległości w Warszawie Piotr Popławski / Muzeum Warszawy
 • Ewa Potrzebnicka / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Dorota Rybitwa / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Tomasz Sawoszczuk / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Anna Seweryn / Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Ewa Sobiczewska / Muzeum Narodowe w Krakowie
 • prof. Władysław Sobucki / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (emerytowany)Hanna Straus / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Agata Szubartowska / INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena M. Szymańska / Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Bartosz Szymański / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Alicja Święcicka / INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paulina Wach / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • prof. Barbara Wagner / INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych (InterLabAR) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Joanna Wasil / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Anna Wawrzyk / Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Maciej Wieczorek / Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Magdalena Wiercińska / Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • adi. dr Dariusz Wilk / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Renata Wojech / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Maria Woźniak / Biblioteka Narodowa w Warszawie (emerytowana)
 • prof. Adam Wójciak / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Izabela Zając / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Anna Zatorska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Bogdan Filip Zerek / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • adi. dr Grażyna Zofia Żukowska / Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej
 • prof. Hanna Zaremska Instytut Historii PAN (emerytowana)