KONTAKT / CONTACT - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083, DOI 10.36155/NK
Biblioteka Narodowa - strona główna

Kontakt / Contact

 

Redaktor naczelna „Notesu Konserwatorskiego"
Joanna Ważyńska
Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych
tel. (22) 608 23 02
e-mail: j.wazynska@bn.org.pl

 

Wydawca:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
https://www.bn.org.pl 

Pracownia Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
Monika Michowicz – kierownik
tel. (22) 608 25 57
e-mail: m.michowicz@bn.org.pl