KONTAKT - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083
Biblioteka Narodowa - strona główna

KONTAKT

Wydawca:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
https://www.bn.org.pl 

Pracownia Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
Monika Michowicz – kierownik
tel. (22) 608 25 57
e-mail: m.michowicz@bn.org.pl

Redaktor Naczelny „Notesu Konserwatorskiego"
Bogdan Filip Zerek
Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych
tel. (22) 608 27 70
e-mail: b.zerek@bn.org.pl