PROFIL / ABOUT THE JOURNAL - NOTES KONSERWATORSKI

Start: Notes Konserwatorski, ISSN 2657-3083, DOI 10.36155/NK
Biblioteka Narodowa - strona główna

Profil / About the Journal

ISSN 1509-5681
ISSN 2657-3083 (dla wersji elektronicznej)
DOI 10.36155/NK

„Notes Konserwatorski” jest recenzowanym czasopismem naukowym, rocznikiem, wydawanym przez Bibliotekę Narodową. Czasopismo stworzone zostało w 1998 roku z myślą o ogólnopolskim środowisku konserwatorów zabytków na podłożu papierowym. Poświęcone jest tematyce ochrony i konserwacji zbiorów, książek, zbiorów ikonograficznych, kartografii i innych, jak np. fotografie. Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 punktów.

„Notes Konserwatorski” dzięki swojej szerokiej formule umożliwia publikację specjalistycznych prac badawczych, materiałów sprawozdawczych i publicystycznych. Seria zaprojektowana została w bogatej szacie graficznej, z licznymi barwnymi ilustracjami stanowiącymi atrakcyjne dopełnienie prezentowanych treści.

Celem czasopisma jest prezentowanie aktualnych dokonań badawczych w dziedzinie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, wielodyscyplinarnych, spektakularnych prac i projektów konserwatorskich, rozważań teoretycznych wokół tematyki konserwacji i ochrony zbiorów, dyskusji polemicznej. Notes Konserwatorski chce stanowić  przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń oraz poglądów konserwatorów, naukowców, opiekunów zbiorów nie tylko z polskich instytucji i ośrodków naukowych. Do publikowania na łamach czasopisma zapraszani są również autorzy zagraniczni.

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane przez ekspertów „zewnętrznych” reprezentujących ośrodki kulturalne i naukowe w całym kraju, przestrzegane są zasady „double-blind reviewing process”. Do recenzowania artykułów zapraszani są również eksperci z zagranicy.

„Notes Konserwatorski” posiada stronę internetową, na której dostępna jest cała zawartość czasopisma. Strona ma również wersję angielskojęzyczną, prezentującą wszystkie publikowane teksty w formie streszczeń oraz wybrane artykuły w wersji  angielskojęzycznej lub tłumaczone na język angielski. Ma to na celu promowanie polskich dokonań wśród czytelników angielskojęzycznych, a także budowanie rozpoznawalności czasopisma za granicą.

Licencja: Creative Commons CC BY 4.0

______
Notes Konserwatorski is a peer-reviewed scholarly journal published yearly by the National Library of Poland. It was created in 1998 for conservators of paper objects throughout Poland. It is devoted to the protection and conservation of books, iconographic and cartographic collections, as well as others, including photographs.

Notes Konserwatorski was subsidized by the Polish Ministry of Education and Science and has been indexed on its list of ranked academic journals with 40 points. Within its broad scope, Notes Konserwatorski provides space for publication of specialized research papers, communications and commentaries. It has a rich graphic design, with numerous colourful illustrations accompanying its content.

The aim of the journal is to present current research results in art conservation and restoration, and spectacular multidisciplinary conservation projects, together with theoretical considerations and discussions on care and conservation of collections. Notes Konserwatorski enables the exchange of experiences and ideas among conservators, scholars and curators from institutions and research centres both in Poland and abroad, as foreign authors are also invited to publish in the journal.

All articles published in the journal undergo double-blind peer reviews by acknowledged external experts from leading cultural and academic centres in Poland and beyond.

On the website of Notes Konserwatorski one can find the entire content of its subsequent issues (in Polish). Abstracts of all papers, as well as selected articles, are available online in English.

Licence: Creative Commons CC BY 4.0